(BĐT) - Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

1. Khu đất đấu giá: Khu X35 thôn 3, xã Tân Xã gồm 1 thửa đất – Diện tích 234m2 - Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/01m2 và Khu X39 thôn 9, xã Tân Xã - Diện tích 90m2 – Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/01m2; Khu đất thôn Gò Chói 2, xã Tiến Xuân gồm 12 thửa đất – Tổng diện tích: 1.402m2 - Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/01m2; Khu đất xã Kim Quan gồm 05 thửa đất – Tổng diện tích: 740m2 - Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/01m2; Khu đất X10, xã Thạch Xá  gồm 8 thửa đất – Tổng diện tích 778 m2 - Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/01m2; Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất nêu trên: 100.000 đ/01m2; Khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc, xã Đại Đồng gồm 03 lô đất:  Lô ĐG – 01 gồm 13 thửa đất – Tổng diện tích 1946,4 m2 - Giá khởi điểm: 6.500.000 đ/01m2; Lô ĐG – 08 gồm 16 thửa đất – Tổng diện tích 2345,0 m2 - Giá khởi điểm: 6.500.000 đ/01m2; Lô ĐG – 09 gồm 12 thửa đất – Tổng diện tích 1932,0m2 - Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/01m2; Bước giá áp dụng cho các thửa đất khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc: 200.000 đ/01m2

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Hồ sơ được phát hành từ 8h00 ngày 15/02/2017 đến 17h00 ngày 16/3/2017, in và tải miễn phí tại: Cổng thông tin điện huyện Thạch Thất – http://www.thachthat.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 17/3/2017 đến 17giờ 00, ngày 23/3/2017.

4. Thời gian nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 21/3/2017 đến 16h30 ngày 23/3/2017.

5. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá làm thủ tục tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá tại Kho bạc Nhà nước huyện (Các trường hợp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất nhận được tin chuyển khoản sau 16h30 ngày 23/3/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký đấu giá nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất hoặc gửi thư đảm bảo về: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất, đ/c: UBND huyện Thạch Thất, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Các trường hợp sau 16 giờ 30 phút, ngày 23/3/2017, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ đó).

6. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Ngày 23/3/2017 tại khu đất đấu giá.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá các thửa đất thuộc các khu đất đấu giá tại 04 xã Tân Xã, Kim Quan, Thạch Xá và Tiến Xuân vào lúc 8h30’ ngày 25/3/2017 (Sáng thứ Bảy); Phiên đấu giá các thửa đất thuộc khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc, xã Đại Đồng vào lúc 14h00’ ngày 25/3/2017 (Chiều thứ Bảy). Địa điểm: Hội trường UBND huyện Thạch Thất.

* Thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất – Đ/c: UBND huyện Thạch Thất, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội - Điện thoại: 043.3842321.