(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư thôn Thắng Hòa và thôn Tân tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà. Tổng số có 42 lô, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TT

Lô số

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá
(đồng)

Khu vực thôn Tân Tiến

DC 01

1

4

249,6

449.280.000

50.000.000

20.000.000

2

5

252,1

504.200.000

60.000.000

25.000.000

3

6

249,6

499.200.000

60.000.000

25.000.000

4

7

252,1

504.200.000

60.000.000

25.000.000

5

9

252,1

453.780.000

50.000.000

20.000.000

6

10

249,6

449.280.000

50.000.000

20.000.000

7

11

243,4

438.120.000

50.000.000

20.000.000

DC 02

8

2

252,5

505.000.000

60.000.000

25.000.000

9

3

250

500.000.000

60.000.000

25.000.000

10

4

252,5

505.000.000

60.000.000

25.000.000

11

5

250

450.000.000

50.000.000

20.000.000

12

6

252,5

454.500.000

50.000.000

20.000.000

13

7

250

450.000.000

50.000.000

20.000.000

DC 03

14

3

337,2

930.672.000

100.000.000

45.000.000

Khu vực xứ đồng A1, thôn Thắng Hòa

DC 01

15

1

309,4

1.336.608.000

160.000.000

65.000.000

16

5,6,7

200

700.000.000

80.000.000

35.000.000

DC 02

17

3,4,5

200

700.000.000

80.000.000

35.000.000

18

6,7,8

200

660.000.000

75.000.000

30.000.000

19

9

266,9

854.080.000

100.000.000

40.000.000

DC 03

20

1

241,4

1.042.848.000

125.000.000

50.000.000

21

3,4,5,6,7,8

200

660.000.000

75.000.000

30.000.000

22

9

229,3

963.060.000

100.000.000

45.000.000

DC 04

23

1

287,9

1.209.180.000

145.000.000

60.000.000

24

2,3

200

600.000.000

70.000.000

30.000.000

25

4,5,6,7,8

200

500.000.000

60.000.000

25.000.000

26

9

268,6

671.500.000

80.000.000

30.000.000

          - Phí tham gia đấu giá:
           + Đối với những lô có GKĐ từ 500.000.000 đồng trở xuống: 200.000 đồng/đơn tham gia;

           + Đối với những lô có GKĐ trên 500.000.000 đồng: 500.000 đồng/đơn tham gia.

- Chi phí mua hồ sơ:  50.000 đồng/ bộ.

              (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí và lệ phí khác)

- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 26/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

- Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ, ngày 28/4/2017, tại Hội trường UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: (0239) 3579999; hoặc số: 0986.004075 (đ/c: Kỳ).

 Website: http:daugia.hatinh. gov.vn