(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất với 08 lô đất ở thuộc dự án: khép kín khu dân cư nông thôn tại thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:  quyền sử dụng đất thuộc dự án khép kín khu dân cư nông thôn tại thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú huyện Tây Hòa như sau: 

STT

Tên lô đất

Diện tích(m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá

1

Lô 2

245,44

Đất ở tại nông thôn (ONT)

231.940.800

34.800.000

200.000

không thấp hơn 1% giá khởi điểm của từng lô đất đưa ra đấu giá

2

Lô 3

253,52

239.576.400

36.000.000

200.000

3

Lô 4

261,54

247.155.300

37.100.000

200.000

4

Lô 5

269,63

254.800.350

38.300.000

200.000

5

Lô 6

277,70

262.426.500

39.400.000

200.000

6

Lô 7

285,42

269.721.900

40.500.000

200.000

7

Lô 8

253,46

239.519.700

36.000.000

200.000

8

Lô 10

125,65

107.430.750

16.200.000

100.000

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 381 do Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh Phú Yên đo đạc tháng 12/2014, được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phê duyệt 22/01/2015.

- Thông số quy hoạch: số 214/TB-UBND ngày 18/11/2014 của UBND huyện Tây Hòa V/v thỏa thuận kiến trúc quy hoạch xây dựng dự án: Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa.

+ Chỉ giới đường đỏ: Cách tim đường hiện hữu 15,7m2 (trùng với ranh giới khu đất mặt tiếp giáp QL29).

+ Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Mật độ xây dựng: tối đa 80%.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Quy hoạch xây dựng: theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 06 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường UBND xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17h00’ ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

2. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính đều được tham gia đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17h00’ ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 05 tháng 10 năm 2017.