(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất 12.060,8m2, thửa đất mới số 170, tờ bản đồ 31 để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn thuê đất 50 năm. Hình thức: trả tiền thuê đất hàng năm.

* Giá khởi điểm: 24.036.133 đồng/khu đất/năm.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 11/4/2017 (thứ 3).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 14/4/2017 (thứ 6).

Địa điểm đăng ký đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến 11/4/2017, tại nơi có bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại TTDVBĐGTS tỉnh Tây Ninh; số 258 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, ĐT: 066.3813218. Hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên, ĐT: 0663.745894.