(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài  sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên ủy quyền như sau:

1. Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên.

Đấu giá quyền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 03 thửa đất, thuộc tờ bản đồ số 01; tọa lạc tại: Khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Thửa đất số 369, diện tích 315,4m2. Giá khởi điểm: 2.391.994.000 đồng. Tiền đặt trước: 240.000.000 đồng. Thửa đất số 370, diện tích 460,3m2. Giá khởi điểm: 3.490.916.000 đồng. Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng. Thửa đất số 371, diện tích 695,2m2. Giá khởi điểm: 2.108.959.000 đồng. Tiền đặt trước: 211.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá của mỗi 03 thửa đất: 500.000 đồng/thửa đất.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, Bản sao hộ khẩu, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 04/5/2018 (thứ sáu).

5. Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 07/5/2018 (thứ hai).

6. Địa điểm đăng ký mua và nộp hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên.

8. Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.