(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí

Vị trí 1: Khu 9 (Đồng Nội) xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông gồm 06 ô đất

Diện tích 110,0 ÷ 131,6m2.  Giá khởi điểm: 3.500.000 ÷ 4.500.000đ/m2.

Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/ hồ sơ.

Vị trí 2: Khu 6 (Chân Chim) xã Thượng Nông, huyện Tam Nông gồm 14 ô đất

Diện tích 160,0 ÷ 209,8m2.  Giá khởi điểm: 700.000 ÷ 800.000đ/m2.

Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/ hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 01/08/2018 tại UBND xã Tứ Mỹ và xã Thượng Nông.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 30/07 và 31/07 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

5. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Tứ Mỹ và UBND xã Thượng Nông.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Vị trí 1: 8h00’ ngày 04/08/2018 tại hội trường UBND xã Tứ Mỹ

Vị trí 2: 14h00’ ngày 04/08/2018 tại hội trường UBND xã Thượng Nông

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Agribank Phú Thọ

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Tam Nông và UBND xã Tứ Mỹ, UBND xã Thượng Nông.