(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TN&MT huyện Sông Mã ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, Sơn La ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, Sơn La ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, Sơn La ảnh 3