(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi ảnh 1