(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình: Gồm 01 thửa đất (diện tích: 153 m2). Giá khởi điểm: 2.700.000 đồng/ 01m2; khu đất đấu giá thôn Bình An, xã Trung Giã gồm 04 thửa đất (từ thửa L-05 đến thửa L-08). Tổng diện tích: 441,36 m2. Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/ 01m2; Bước giá áp dụng chung là: 100.000 đồng/ 01m2; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp; phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 22/01/2018 đến ngày 07/02/2018 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sóc Sơn.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá qua 02 hình thức: Nộp trực tiếp hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.000.000 đồng/ thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 06 và 07/02/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Số Tài khản: 3741.0.9079972.92999 Tại Kho bạc Nhà nước Sóc Sơn. Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” - Nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn …, xã … huyện Sóc Sơn”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 05/02 và 06/02/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá:

- Đối với Khu đất tại thôn Bình An, xã Trung Giã: 08h45’, ngày 09/02/2018 (Thứ 6);

- Đối với khu đất xã Mai Đình: 09h45’, ngày 09/02/2018 (Thứ 6) tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất Sóc Sơn (Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất Sóc Sơn. ĐT: 0243.595 5570.