(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy, Kon Tum ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 2