(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 3