(BĐT) - Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá huyện Quốc Oai: Khu ĐG 16/2016 thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu gồm 22 thửa đất: Các thửa đất ký hiệu từ thửa L1 đến thửa L22, diện tích trong khoảng từ 72,5m2 đến 100,0m2 - Giá khởi điểm: Từ thửa L1 đến thửa L6: 5.500.000 đ/01m2 và từ thửa L7 đến thửa L22: 3.600.000 đ/01m2; Khu đất dịch vụ xã Nghĩa Hương gồm 18 thửa đất - Các thửa đất ký hiệu L01 đến L04, từ L24 đến L34 và từ L49 đến L51- Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 83,9 m2 đến 123 m2 - Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/01m2;  Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá tại các xã là: 100.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ, thu phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ  ngày 23/3/2017 đến 17h00 ngày 22/4/2017 (Trong giờ hành chính), hồ sơ được in và tải miễn phí tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội - http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai - http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai hoặc Chuyển khoản: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai – STK: 102010002075927 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Tây (Các trường hợp Chi nhánh Phát triển Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00 ngày 22/4/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai nhận được sau 17h 00 ngày 22/4/2017 thì Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

4. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 22/4/2017 tại Khu đất đấu giá.

5. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá các thửa đất xã Nghĩa Hương vào hồi 8h00 ngày 25/4/2017 (Thứ Ba) tại Hội trường UBND xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; Phiên đấu giá các thửa đất xã Cấn Hữu vào hồi 14h00 ngày 25/4/2017 (Thứ Ba) tại Hội trường UBND xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai,TP. Hà Nội - Điện thoại: 0433.844.555.