(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ phối hợp cùng Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu đất đấu giá X2, xã Trạch Mỹ Lộc; Khu đất Thứ 8 xã Vân Phúc; Khu đất Hồ Vân, xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, thành Phố Hà Nội

Khu X2 xã Trạch Mỹ Lộc gồm 33 thửa đất. DT các thửa đất từ 81,5 m2 đến 112,4 m2; Giá khởi điểm: 5.200.000 đ/m2, tiền đặt trước: 50.000.000 đ.

Khu Thứ 8 xã Vân Phúc gồm 09 thửa đất. DT các thửa đất: 100 m2; Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 50.000.000 đ.

Khu Hồ Vân xã Cẩm Đình gồm 57 thửa đất. Diện tích các thửa đất từ 89,2 m2 đến 101,7 m2; Giá khởi điểm: 2.100.000 đ/m2, tiền đặt trước: 30.000.000 đ.

* Phí tham gia đấu giá cho mỗi thửa: 500.000 đ.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 09/6/2017 đến 16h15’ ngày 07/7/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức thăm thực địa: Từ 8h00’ phút đến 16h30’ phút, ngày 03/7/2017.

* Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Chi nhánh PTQĐ Phúc Thọ hoặc chuyển vào tài khoản số 45110000437906 của Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây (thành phố Hà Nội).

Thời gian bán đấu giá: 8h00 phút, ngày 11/7/2017 (Thứ 3).

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Tầng 3 - Tòa nhà MTTQ & Các đoàn thể, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Các tổ chức cá nhân tìm hiểu thông tin về hồ sơ đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá tại cổng thông tin điện tử: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn và https://phuctho.hanoi.gov.vn.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ. Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0433.643.248.