(BĐT) - Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 15 lô đất trên địa bàn Thị trấn Lộc Ninh và xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

STT

LÔ ĐẤT SỐ

DIỆN TÍCH (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC 15% (đồng)

KHU ĐẤT THUỘC TT.LỘC NINH

6009.32

6,000,781,190

900,117,179

1

LN1(Tờ bản đồ 46, thửa 13)

2380.3

1,669,564,500

250,434,675

2

LN2(Tờ bản đồ 46, thửa 14)

2280.6

1,600,428,600

240,064,290

3

LN3(Tờ bản đồ 00, thửa số 1)

334.6

627,040,400

94,056,060

4

LN4(Tờ bản đồ 00, thửa 12)

340.71

434,745,960

65,211,894

5

LN5(Tờ bản đồ 00, thửa 26)

225.66

471,178,080

70,676,712

6

LN6(Tờ bản đồ 00, thửa 24)

289.45

774,857,650

116,228,648

7

LN7(Tờ bản đồ 00, thửa 178)

158

422,966,000

63,444,900

KHU ĐẤT THUỘC XÃ LỘC TẤN

1138.5

2,987,641,420

448,146,213

8

LT1(Tờ bản đồ 57, thửa 05)

100.4

132,628,400

19,894,260

9

LT2(Tờ bản đồ 57, thửa 13)

77.6

102,509,600

15,376,400

10

LT3(Tờ bản đồ 55, thửa 133)

117.8

247,014,820

37,052,223

11

LT4(Tờ bản đồ 56, thửa 83)

130.9

494,802,000

74,220,300

12

LT5(Tờ bản đồ 54, thửa 260)

207.7

804,006,700

120,601,005

13

LT6(Tờ bản đồ 55, thửa 31)

148

381,988,000

57,298,200

14

LT7(Tờ bản đồ 57, thửa 236)

159.1

189,169,900

28,375,485

15

LT8(Tờ bản đồ 55, thửa 240)

197

635,522,000

95,328,300

TỔNG 15 LÔ ĐẤT

7147.82

8,988,422,610

1,348,263,392

Đặc điểm tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất gồm 15 lô đất với tổng diện tích 7.147,82m2 , trong đó:

+ Thị trấn Lộc Ninh có tổng diện tích 6.009,32 m2, được chia thành 07 lô;

+ Xã Lộc Tấn có tổng diện tích 1.138,50 m2, được chia thành 08 lô;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Tổng giá khởi điểm: 8.988.422.610 đồng (Tám tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn, sáu trăm mười đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 21/6/2018.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ : theo quy định.

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 14/6/2018 đến ngày 26/6/2018.

- Địa chỉ: + Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

+ Đại diện Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí tại Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh. Địa chỉ: Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/6/2018 đến hết ngày 28/6/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14/6/2018 đến ngày 26/6/2018.

- Địa chỉ: + Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

+ Đại diện Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí tại Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh. Địa chỉ: Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 29/6/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại:

- Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Đại diện Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí tại Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh. Địa chỉ: Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673