(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn mới tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

2. Vị trí: Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án theo quy hoạch là 182.398,0 m2, bao gồm: đất công trình công cộng: 19.513,0 m2; đất bãi đỗ xe: 3.133,0 m2; đất cây xanh: 6.727,0 m2; đất ở: 77.641,0 m2; bể bơi: 1.872,0 m2; kênh mương: 408,0 m2; rãnh thoát nước: 651,0 m2; đất hạ tầng kỹ thuật: 658,0 m2; giao thông: 71.795,0 m2. Diện tích đất đấu giá là: 79.513,0 m2, trong đó diện tích đất ở: 77.641,0 m2, diện tích đất bể bơi: 1.872,0 m2.

4. Giá khởi điểm: 27.238.000.000 đồng.

5. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/09/2017 đến 16h00 ngày 02/10/2017 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nộp hồ sơ thẩm định điều kiện đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài tài sản: Từ 02/10/2017 đến 16h00 ngày 03/10/2017 tại vị trí khu đất thực hiện dự án.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 20/09/2017 đến ngày 03/10/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 06/10/2017 nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2700 20100 6642, mở tại AGRIBANK – CN tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 06/10/2017 các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, Quy chế đấu giá do Công ty AAPC phát hành và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện sẽ nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 8h00 ngày 08/10/2017 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

11. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: số 36, tổ 16C, khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì. ĐT: 02103.842.215.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ.