(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản:

Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An.

2. Tổ chức có tài sản bán đấu giá:

Phòng tài chính kế hoạch huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk

3. Tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu trung tâm xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk - có sơ đồ bảng kê chi tiết kèm theo.

4. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm của 47 lô: 6.092.000.000đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng).Trong đó:

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

I

Khu A1-5 (19 lô)

A1.05-01

122,37

110.000.000

A1.05-02

121,83

110.000.000

A1.05-03

121,28

109.000.000

A1.05-04

120,74

109.000.000

A1.05-05

120,20

108.000.000

A1.05-06

119,24

107.000.000

A1.05-07

125,04

113.000.000

A1.05-08

122,08

110.000.000

A1.05-09

123,85

111.000.000

A1.05-10

123,85

111.000.000

A1.05-11

123,13

111.000.000

A1.05-12

124,41

112.000.000

A1.05-13

124,69

112.000.000

A1.05-14

124,97

112.000.000

A1.05-15

125,25

113.000.000

A1.05-16

125,54

113.000.000

17

A1.05-42

172,57

173.000.000

18

A1.05-43

177,51

160.000.000

19

A1.05-44

251,45

277.000.000

II

Khu A1-4 (14 lô)

A1.04-01

179,03

125.000.000

A1.04-02

168,41

118.000.000

A1.04-03

165,54

116.000.000

A1.04-04

162,51

114.000.000

A1.04-05

159,33

112.000.000

A1.04-06

156,00

109.000.000

A1.04-07

152,52

107.000.000

A1.04-08

148,93

104.000.000

A1.04-09

145,47

102.000.000

A1.04-10

142,20

100.000.000

A1.04-11

139,11

97.000.000

A1.04-12

136,21

95.000.000

A1.04-13

264,36

238.000.000

A1.04-14

172,66

155.000.000

III

Khu A1-4 (14 lô)

A1.04-15

177,91

160.000.000

A1.04-16

331,05

331.000.000

A1.04-17

140,30

126.000.000

A1.04-18

140,27

126.000.000

A1.04-19

140,24

126.000.000

A1.04-20

140,22

126.000.000

A1.04-21

140,28

126.000.000

A1.04-22

140,17

126.000.000

A1.04-23

140,15

126.000.000

A1.04-24

140,13

126.000.000

A1.04-25

140,11

126.000.000

A1.04-26

140,10

126.000.000

A1.04-27

140,08

126.000.000

A1.04-28

158,10

142.000.000

5. Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 28/03/2017 đến ngày 28/04/2017.

6. Tiền đặt trước: Bằng 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/04/2017 đến ngày 28/04/2017.

8. Thời hạn xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 28/03/2017 đến 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2017.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 05/05/2017 tại UBND xã Tân Lập, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.

10. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại theo số tài khoản 520 120 100 3904 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk.

11. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá, UBND tỉnh Đắk Lăk có thay đổi về giá khởi điểm đối với tài sản nói trên thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ tổ chức bán đấu giá với giá đã được thay đổi.

- Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá, Công ty sẽ thông báo cho những người liên quan được biết về việc thay đổi.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

- Người đăng kí tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá và nộp tiền phí tham gia đấu giá trước khi nộp tiền đặt trước.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003 709 809 hoặc 0946 39 45 45 (gặp Vũ) để được hướng dẫn chi tiết.

- Phòng tài chính kế hoạch huyện Krông Buk

Điện thoại: 05003 574179 để được hướng dẫn chi tiết.