(BĐT) - Ban BT GPMB huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Việt Nam.

3. Tài sản đấu giá: Gồm 54 thửa đất thuộc các lô đất từ DG04 đến DG08.

* Đơn giá cụ thể (đồng/m2): 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng trên mét vuông)

* Bước giá: 100.000 đồng/m2 (Một trăm nghìn đồng/ 01mét vuông đất).

* Mức thu tham dự đấu giá (Phí tham gia đấu giá): 500.000đồng/01thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên 01 thửa đất)

* Tiền đặt trước (đặt cọc): 60.000.000đồng/1 thửa đất (Sáu mươi triệu đồng trên 01 thửa đất).

4. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai.

5. Địa điểm, thời gian kiểm tra thực địa: Khu đất đấu giá và tái định cư Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, xã Đông La từ ngày 19/6/2017 - 20/6/2017. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa Khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 20/6/2017 đến 16h30 ngày 21/6/2017 (Sáng: Từ 8h00 đến 11h00; Chiều: Từ 13h30 đến 16h30) tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức.

7. Thời gian, địa điểm xét tư cách tham gia đấu giá: Ngày 22/6/2017 tại Ban Bồi thường GPMB huyện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8h30 ngày 24/6/2017 (Thứ bảy) tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Hoài Đức.”

* Khách hàng muốn tìm hiểu thêm về thông tin, xin liên hệ tới:

Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức. Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. (04) 33516701.