(BĐT) - Công ty TNHH MTV BĐG tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường

Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá.

- Tại Hội trường nhà văn hóa xã UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngày 13/07/2018. Buổi sáng : Bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30.; buổi chiều: Bắt đầu vào lúc 13h30 đến 17h00. (Đấu giá theo từng lô đất).

Lưu ý: Buổi chiều ngày 13/07/2018 đấu giá các lô đất còn lại xã Hải Thượng và 02 lô đất tại đường Ngô Quyền, khóm 5, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị).

-Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17h00 ngày 10/07/2018 tại nơi có các lô đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17h00 ngày 10/07/2018 (tại số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)

* Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

Tổ chức đấu giá: Quyền sử dụng 46 lô đất ở tại khu tái định cư thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng và 02 lô đất tại đường Ngô Quyền, khóm 5, thị trấn Hải Lăng , huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Chi tiết cụ thể bao gồm:

- Giá khởi điểm , tiền đạt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

SỐ LÔ

D.Tích

(m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

( đồng)

(15%/giá Khởi điểm)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

I.Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng

1

33

432,2

142.600.000

21.400.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

2

34

330,7

99.200.000

14.900.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

3

35

329,2

98.800.000

14.800.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

4

36

327,7

98.300.000

14.750.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

5

37

326,1

97.800.000

14.700.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

6

38

324,6

97.400.000

14.600.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

7

39

323,1

96.900.000

14.550.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

8

40

321,6

96.500.000

14.500.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

9

41

320,1

96.000.000

14.400.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

10

42

318,6

95.600.000

14.350.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

11

43

317,0

95.100.000

14.300.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

12

44

315.5

94.700.000

14.200.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

13

45

314

94.200.000

14.150.000

100.000

Tuyến đường phíaĐông

14

46

312,5

93.800.000

14.100.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

15

47

311,0

93.300.000

14.000.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

16

48

309,5

92.900.000

13.950.000

200.000

Tuyến đường phía Đông

17

49

307,9

118.500.000

17.800.000

200.000

Tuyến đườngphía Đông và đường vào nhà máy gạch

18

50

432,2

95.100.000

14.300.000

200.000

Tuyến đường phía Tây

19

51

330,7

66.100.000

9.950.000

200.000

Tuyến đường phía Tây

20

52

329,2

65.800.000

9.900.000

200.000

Tuyến đường phía Tây

21

53

327,7

65.500.000

9.850.000

200.000

Tuyến đường phía Tây

22

54

326,1

65.200.000

9.800.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

23

55

324,6

64.900.000

9.750.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

24

56

323,1

64.600.000

9.700.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

25

57

321,6

64.300.000

6.650.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

26

58

320,1

64.000.000

9.600.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

27

59

318,6

63.700.000

9.600.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

28

60

317,0

63.400.000

9.500.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

29

61

315,0

63.100.000

9.500.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

30

62

314,0

62.800.000

9.450.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

31

63

312,5

62.500.000

9.400.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

32

64

311,0

62.200.000

9.350.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

33

65

309,5

61.900.000

9.300.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

34

66

307,9

118.500.000

17.800.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

35

67

243,2

93.600.000

14.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

36

68

243,2

85.100.000

12.800.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

37

69

243,2

85.100.000

12.800.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

38

70

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

39

71

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

40

72

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

41

73

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

42

74

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

43

75

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

44

76

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

45

77

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

46

78

285,0

99.800.000

15.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

Cộng I

14.377,2

4.037.200.000

II. Thị trấn Hải Lăng

47

1

189

633.000.000

94.950.000

500.000

Đường Ngô Quyền, Khóm 5

48

2

190

950.400.000

142.600.000

500.000

Đường Ngô Quyền, Khóm 5

Cộng II

379

1.583.400.000

Tổng cộng I+II

5.620.600.000

Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng

-Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký nộp tiền ký quỹ đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

Từ ngày 06/07/2018 đến ngày 10/07/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) vào tài khoản Công ty. TK số : 0771000000575 Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị (số 10- đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 17h00 ngày 10/07/2018).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất (ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

2. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định.

4. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử

dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

5. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;

- Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989