(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo, Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk ảnh 3