(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi ủy quyền như sau: 
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi ảnh 2