(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại thôn Mai Hiên, thôn Thái Bình xã Mai Lâm; thôn Xuân trạch, xã Xuân Canh; thôn Cổ Miếu, xã Thụy Lâm; thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

1. Tên của tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Đông Anh.

3. Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh.

4. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Tên tài sản

GKĐ

(VNĐ)

TĐT

(VNĐ)

Tiền mua HS

(VNĐ)

1

Tại xã Mai Lâm

Điểm X7, thôn Mai Hiên: 26 thửa đất (từ thửa đất số: 01 đến thửa số 26)

14.000.000

100.000.000

500.000

Điểm X2, thôn Thái Bình: Gồm 01 thửa đất (thửa đất số: 02)

5.000.000

70.000.000

200.000

2

Tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh: 03 thửa đất (Bao gồm các thửa đất số: 16; 18; 19)

16.000.000

200.000.000

500.000

3

Tại Điểm X3, thôn Cổ Miếu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh: 03 thửa đất (Bao gồm các thửa đất số: 16; 17; 18)

5.000.000

50.000.000

500.000

4

Tại Điểm X1, thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh: 11 thửa đất (Bao gồm các thửa đất số: 01; 02; 06; 07; 08; 12; 13; 15; 21; 22; 23)

10.000.000

100.000.000

500.000

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Khu đất xã Mai Lâm: 08 giờ 00 phút, ngày 15/4/2018 (Chủ nhật)

- Khu đất xã Xuân Canh; xã Thụy Lâm; xã Nam Hồng: 13 giờ 00 phút, ngày 15/4/2018 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đông Anh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh vào 08 giờ 30 phút các ngày 05, 06/4/2018.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 30/3/2018 đến 17 giờ 00, ngày 12/4/2018 (trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Mai Lâm, Xuân Canh,Thụy Lâm, Nam Hồng, Trung tâm PTQĐ huyện  Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/4/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/4/2018 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Số tài khoản:222288882288.

Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội - PGD Đông Anh.

Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (số lượng thửa đất) tại (khu đất đấu giá).

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 13/4/2018.

9. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

          -  Nộp trực tiếp tại UBND xã Mai Lâm, Xuân Canh, Thụy Lâm, Nam Hồng; Trung tâm PTQĐ huyện  Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

          - Gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 02432004577.

Trung tâm PTQĐ Đông Anh. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655869.