(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1(HĐ 104): Giấy chứng nhận QSDĐ số AP 419076, diện tích 362 m2 đất ở, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/7/2009, cho ông Nguyễn Minh Báu và bà Lê Thị Thuyên. Công trình trên đất: Đất trống.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho công ty TNHH một thành viên XNK lâm sản Gia Bảo vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Gò Gáo, thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 4.163.000.000 đồng

1.1.2. Tiền đặt trước: 220.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 12.000.000đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 105): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 467427, diện tích 600 m2 đất ở tại nông thôn, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/04/2013, cho ông Nguyễn Minh Thăng và bà Vũ Thị Uyên. Công trình trên đất: Nhà 3 tầng diện tích XD khoảng 350,55 m2 và công trình phụ.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho công ty TNHH một thành viên XNK lâm sản Gia Bảo vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 4.528.640.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 230.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ106): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 361575, diện tích 512 m2 đất ở tại nông thôn, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/06/2010, cho hộ ông Bùi Văn Hỡi và bà Đỗ Thị Nhung. Công trình trên đất: Nhà xưởng diện tích 512 m2.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 3.716.654.000 đồng

1.3.2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4(HĐ107): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 547898, diện tích 70 m2 đất ở tại đô thị, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/12/2011, cho ông Bùi Văn Hỡi. Công trình trên đất: Đất trống.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Đồng Cỏ Ngọn, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 750.000.000 đồng

1.4.2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5(HĐ108): Giấy chứng nhận QSDĐ số AN 083207, diện tích 180 m2 đất ở, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 21/7/2008, cho hộ ông Đỗ Văn Khênh và bà Trần Thị Hứa. Công trình trên đất: Nhà cấp 4.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 2.316.750.000 đồng

1.5.2. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (HĐ109): Là toàn bộ công trình trên đất, gồm văn phòng, nhà xưởng khung thép diện tích 2.600 m2, khu xây dựng trồng cây lâu năm, cây cảnh trang trí… diện tích 100 m2, và khu phụ trợ;

+ Tài sản tọa lạc tại: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa thuộc, tờ bản đồ số 00. Giấy chứng nhận QSDĐ số AE 395996, diện tích 4.565 m2, do UBND tỉnh Hà Tây cấp ngày 03/5/2007 cho CTy TNHH mây tre XK Tuấn Quang, theo quyết định cho thuê đất số 1281/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh Hà Tây ( Nay là TP.Hà Nội) và QĐ điều chỉnh số 1595/QĐ - UBND ngày 20/9/2006

+ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền hàng năm, Thời hạn sử dụng đến ngày 24/7/2056

+ Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án hàng mây tre đan xuất khẩu

+ Địa chỉ thửa đất: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 10.778.736.000 đồng

1.6.2. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (HĐ110): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 830002, diện tích 1111 m2 trong đó đất ở tại nông thôn 300 m2 và đất trồng cây lâu năm khác 811 m2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 15/4/2011, cho ông Vũ Đình Khoa. Công trình trên đất: Nhà cấp 4 đã mất nóc, không sử dụng đã lâu.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 1.001.000.000 đồng

1.7.2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8(HĐ111): Giấy chứng nhận QSDĐ số BI 485851, diện tích 204 m2 trong đó đất ở 145 m2 và đất lưu không 59 m2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 14/5/2012, cho ông Trần Văn Cường. Công trình trên đất: Nhà ở 3 tầng và công trình phụ.Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ để cho công ty TNHH và xuất nhập khẩu Mạnh Vững vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nhật Tiến, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 1.639.654.000 đồng

1.8.2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: 100000 đ/bộ

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày thông báo đến 06/10/2017 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 04/10/2017 đến ngày 06/10/2017 để đi xem thực tế tài sản;

3.3. Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 09/10/2017 tại trụ sở Công ty Landpro.

3.4.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 10/10/2017 (Thứ 3) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ;

3.5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0913.288.966.