(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai ảnh 2
 
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai ảnh 3
 
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai ảnh 4