(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất gồm: 01 lô đất (Lô số 16) thuộc khu đất thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

- Diện tích: 1.228,8 m2 (Một ngàn, hai trăm hai mươi tám phẩy tám mét vuông)

- Giá khởi điểm: 6.647.808.000đ (Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm linh tám ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở lâu dài.

Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/5/2017 đến 10h00 ngày 23/6/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 24/5/2017 đến 10h00 ngày 23/6/2017 tại Nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8h30 phút ngày 26/6/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - ĐT: 0651.3860.216 hoặc truy cập tại Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn, http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn; Báo Bình Phước ngày 25/5/2017 và 29/5/2017.