(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ảnh 1