(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

- Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê. Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 02203.894.800;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, đơn giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 04 lô đất ở (từ lô số 01 đến lô số 04; diện tích của lô số 01 là 127,0 m2; diện tích của các lô số 02, 03, 04 là 125,0 m2/lô), tại Điểm dân cư số 4 thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

3.2- Đơn giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 (mức đơn giá này không bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá).

3.3- Bước giá theo đơn giá khởi điểm: 50.000 đồng/m2/bước.

3.4- Tiền hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/lô đất. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu).

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá:

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định tại điều 41 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/9/2017 đến 16 giờ ngày 06/10/2017 tại trụ sở UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang;

5.2- Tổ chức xem khu đất: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Nhân Quyền vào lúc 08 giờ các ngày 05 và ngày 06 tháng 10 năm 2017 để đi xem thực tế khu đất;

5.3- Nộp tiền đặt trước: Ngày 09 và ngày 10/10/2017. Số tiền phải báo có trên tài khoản của Công ty chậm nhất là 16 giờ ngày 10/10/2017.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 11/10/2017 tại hội trường UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.