(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài, tại thôn Nhân Kiệt và thôn Phúc Lão xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Giang, Hải Dương

1- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, tổ chức cuộc bán đấu giá (Trong giờ hành chính các ngày làm việc):

- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/3/2017 đến 10 giờ 30 phút ngày 06/4/2017 tại trụ sở UBND xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang;

- Tổ chức xem khu đất: Người tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Hùng Thắng vào lúc 08 giờ ngày 05/4/2017 để UBND xã Hùng Thắng đưa đi xem thực địa khu đất;

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 08 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 06/4/2017 tại trụ sở UBND xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang;

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 07/4/2017 tại hội trường UBND xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

2- Danh mục tài sản, đơn giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Vị trí QH

Lô đất

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Phí tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

Vị trí số 10 thôn Nhân Kiệt

Lô số 01

750.000

100.000

10.000.000

Vị trí số 10 thôn Nhân Kiệt

Lô số 01

750.000

100.000

10.000.000

Vị trí số 30 thôn Phúc Lão

Lô số 01

700.000

100.000

5.000.000

Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Hùng Thắng huyện Bình Giang; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (Địa chi trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 0320.3894.800 / 0913.084.078).