(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 “Về việc bán đấu giá 23 thửa đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”

1. Tài sản bán đấu giá. Công ty TNHH đấu giá An Thuận phát thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 23 thửa đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Tổng diện tích: 3.143,90m2 (Diện tích các thửa đất có sơ đồ kèm theo)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước.

2. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất: 9.937.250.000đ

* Giá khởi điểm của các thửa đất:

- Các thửa đất (13 thửa) tại đường tổ 7 và đường N9 tổ 6, thị trấn Bát Xát:

+ 10 thửa đất tại đường tổ 7 giá khởi điểm là: 1.600.000đ/m2

+ 03 thửa đất tại đường N9, tổ 6 giá khởi điểm là: 4.500.000đ/m2

- 05 thửa đất tại khu Chợ Mới, xã Cốc San giá khởi điểm: 2.500.000đ/m2.

- 05 thửa đất tại đường T2 (Kim Thành – Ngòi Phát) xã Bản Vược giá khởi điểm: 4.600.000đ/m2 

Số TT

Đặc điểm thửa đất

Số thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm đồng/thửa

Tiền đặt trước

(đồng)

I

10 thửa đất đường

tổ 7 thị trấn Bát Xát

1

Thửa đất

4

112.5

180.000.000

27.000.000

2

Thửa đất

5

112.5

180.000.000

27.000.000

3

Thửa đất

6

112.5

180.000.000

27.000.000

4

Thửa đất

7

112.5

180.000.000

27.000.000

5

Thửa đất

8

112.5

180.000.000

27.000.000

6

Thửa đất

9

112.5

180.000.000

27.000.000

7

Thửa đất

10

112.5

180.000.000

27.000.000

8

Thửa đất

11

112.5

180.000.000

27.000.000

9

Thửa đất

12

112.5

180.000.000

27.000.000

10

Thửa đất

13

112.5

180.000.000

27.000.000

II

3 thửa đất đường N9,

tổ 6 thị trấn Bát Xát

1

Thửa đất

1

337.1

1.516.950.000

227.542.500

2

Thửa đất

2

332.6

1.496.700.000

224.505.000

3

Thửa đất

3

327.2

1.472.400.000

220.860.000

III

5 thửa đất đường T1 khu tái định cư thôn Tòng Chú 3 xã Cốc San

1

Thửa đất

1

100

250.000.000

37.500.000

2

Thửa đất

2

100

250.000.000

37.500.000

3

Thửa đất

3

100

250.000.000

37.500.000

4

Thửa đất

4

100

250.000.000

37.500.000

5

Thửa đất

5

100

250.000.000

37.500.000

IV

5 thửa đất đường T2

xã Bản Vược

1

Thửa đất

2

104.4

480.240.000

72.036.000

2

Thửa đất

3

104.4

480.240.000

72.036.000

3

Thửa đất

4

104.4

480.240.000

72.036.000

4

Thửa đất

5

104.4

480.240.000

72.036.000

5

Thửa đất

6

104.4

480.240.000

72.036.000

3. Tiền đặt trước: 15 % giá khởi điểm của từng thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ và đăng ký xem thực địa. Kể từ ngày 28/6/2017 đến hết ngày 20/7/2017 (trong giờ hành chính). Địa điểm như sau:

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bát Xát.

- UBND thị trấn Bát Xát; UBND xã Cốc San; UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

5. Thời gian đi xem thực địa. 01 ngày, ngày 21/7/2017. Địa điểm tại vị trí các thửa đất, cụ thể như sau:

- Sáng:

+ Từ 8 giờ 00 phút 10 giờ 00 phút, xem các thửa đất thuộc tổ 6, tổ 7.

+ Từ 10 giờ 30 phút 11giờ 00 phút, xem các thửa đất thuộc xã Cốc San.

- Chiều: Từ 14 giờ 00 phút 15 giờ 00 phút, xem các thửa đất xã Bản Vược.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, nộp phí tham gia đấu giá.

Hình thức nộp tiền: Có 02 hình thức.

* Chuyển khoản: Thời gian trong 02 ngày, ngày 24 và 25/7/2017.

Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát, số tài khoản: 095.100.333.9999, mở tạingân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai. Địa chỉ: Số 079 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (nộp tiền đặt trước và nộp phí tham gia đấu giá bằng 02 chứng từ khác nhau).

* Nộp tiền mặt: Thời gian trong 01 ngày, ngày 25/7/2017 (Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút)

Công ty TNHH đấu giá An Thuân Phát và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Lào Cai, tiến hành thu các khoản tiền tham gia đấu giá, địa điểm tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bát Xát, địa chỉ: đường Điện Biên, Tổ 4, Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (Trụ sở tạm thời làm việc là Nhà khách UBND huyện).

7. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong 01 ngày, ngày 26/7/2017. Từ 7 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút. Gửi qua bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bát Xát, đường Điện Biên, tổ 4, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá.

* Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 31/7/2017.

* Địa điểm: Dự kiến tại trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch huyện (Nhà khách UBND huyện Bát Xát).

Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến trực tiếp các địa điểm nêu trên trong giờ hành chính để tham khảo và nhận hồ sơ tham gia đấu giá./.