(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì ủy quyền như sau:

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Cửa hàng cũ, thôn An Thái và khu Nhà trẻ, xóm Chầm Nhè, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì. Gồm: Khu Cửa hàng cũ, thôn An Thái. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa, và 02 thửa đất tại khu Nhà trẻ, xóm Chầm Nhè, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Gò Thành, xóm Tả, thôn Phú Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì:

Gồm: 20 thửa từ L-1 đến L-20. Diện tích: Từ 147-166 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ 16/4/2018 đến 03/5/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Trụ sở UBND xã Cẩm Lĩnh, Trụ sở UBND xã Phú Sơn.

- Thời gian nhận tiền đặt trước 02, 03/5/2018 trong giờ hành chính tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì hoặc chuyển vào tài khoản số 45110000509984 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây.

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 26, 27/4/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Ngày 05/5/2018 tại Trụ sở UBND huyện Ba Vì (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì. Điện thoại liên hệ: 02433 865 060 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 02462544211.