(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10 ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản: Agribank – Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10

Địa chỉ: Số nhà 239 tổ dân phố Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

Tài sản đấu giá(HĐ 25-2): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 736902, diện tích: 64,1 m2 đất ở tại đô thị, số vào sổ cấp GCN: CH-00889 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 17/5/2011 cho ông Nguyễn Huy Khanh và bà Đào Thị Hạnh. Công trình trên đất: Đất trống.Tài sản trên thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Hà Tây, Phòng giao dịch Quang Trung để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Đồng Hoàng, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

1.1. Giá khởi điểm: 390.090.000 đồng

1.2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.3. Bước giá: 1.000.000đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: 100000 đ/bộ

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank – Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày thông báo đến 25/12/2017 tại trụ sở Cty hoặc Agribank - Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10 vào lúc 8h30 từ ngày 21/12/2017 đến ngày 22/12/2017 để đi xem thực tế tài sản;

3.3. Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 25/12/2017 tại trụ sở Công ty Landpro.

3.4.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 26/12/2017 (Thứ 3) tại hội trường Agribank CN Hà Tây – Phòng giao dịch số 10;

3.5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank – Chi nhánh Hà Tây – Phòng giao dịch số 10; Điện thoại: 0983.041976