Chi nhánh Miền Nam Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1.     Tài sản bán đấu giá:

1.1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 56 (số cũ 9/5) Ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số vào sổ cấp: GCN 4153/2004 do Ủy ban Nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/09/2004. Hiện trạng thực tế theo Bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh và Bản vẽ hiện trạng nhà cùng lập ngày 24/01/2017 của Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, cụ thể như sau:

+ Theo Giấy chứng nhận

Đất:
- Diện tích đất: 219,2m2

- Thửa đất số: 04

- Tờ bản đồ số: 07 BĐC Xã Tân Phú.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng: Riêng.

Nhà:

-DTXD: 219,2m2

-Tổng DTSD: 413,6m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT, mái tôn+ngói.

- Số tầng: 2.

+ Theo Bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh và Bản vẽ hiện trạng nhà

Đất:

- Diện tích đất: 219,2m2

- Thửa số: 4 (Theo tài liệu năm 2003).

- Tờ bản đồ số: 31, BĐC phường Tân Phú, Quận 9 (Theo tài liệu năm 2003).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng: Riêng.

Nhà:

- DTXD: 126,3m2

- DT sàn XD: 252,6m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, nền gạch, sàn BTCT, mái tôn, trần nhựa.

- Số tầng: 1 trệt, 1 lầu mái tôn, hiên, sân.

v    Lưu ý:

Vị trí nhà không có lối đi, tài sản nằm trên Quyền sử dụng đất thuộc thửa 1012, tờ bản đồ số 28, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở số V172816, số vào sổ cấp: 00495QSDĐ/TP do Ủy ban nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2004, cập nhật biến động ngày 05/11/2009.

Đối với Phần diện tích xây dựng theo hiện trạng khác với trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số vào sổ cấp: GCN 4153/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 09/09/2004, Người trúng đấu giá liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xử lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

1.2.            Quyền sử dụng đất thuộc thửa 1012, tờ bản đồ số 28, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở số V172816, do Ủy ban nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2004, cập nhật biến động ngày 05/11/2009 cho ông Đặng Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Kim Chi nhận chuyển nhượng. Hiện trạng thực tế theo Bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh và Bản vẽ hiện trạng nhà cùng lập ngày 24/01/2017 của Trung tâm  Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, cụ thể như sau:

+ Theo Giấy chứng nhận:

Đất:
- Diện tích đất: 1.950,0m2

- Vị trí đất nằmmặt tiền đường Nam Cao.

- Thửa đất số: 1012.

- Tờ bản đồ số: 28.

- Mục đích sử dụng: Đất vườn.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm (QĐ số: 1397/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/07/2004 của UBND Quận 9).

+ Theo Bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh và Bản vẽ hiện trạng nhà:

Đất:

- Diện tích đất: 1.970,1m2

- Thửa đất số: 4 (Theo tài liệu năm 2003).

- Tờ bản đồ số: 31, BĐC phường Tân Phú, Quận 9 (Theo tài liệu năm 2003).

- Mục đích sử dụng: Đất vườn.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

Nhà:

- DTXD: 50,0m2

- DT sàn XD: 50,0m2

- Kết cấu nhà: Nền gạch, tường tôn, mái tôn trần nhựa.

- Số tầng: 1 trệt, sân.

v    Lưu ý:

Tại thời điểm lập Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản, tài sản chưa có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với Phần diện tích đất nằm ngoài chủ quyền và phần diện tích xây dựng không phép, Người trúng đấu giá liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xử lý, sử dụng theo quy định pháp luật về nhà ở và đất đai.

        Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9 đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Bản Việt giao giấy tờ nhà đất bản chính nhưng Ngân hàng chưa giao. Trường hợp sau khi bán đấu giá thành mà Ngân hàng không giao giấy tờ nhà đất theo quy định thì căn cứ Khoản 4, Điều 106 và Khoản 2, Điều 116 Luật Thi hành án dân sự để cấp giấy chứng nhận cho Khách hàng trúng đấu giá.

    (Chi tiết tham khảo trong Hồ sơ đấu giá)

- Giá khởi điểm:

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

1.1

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 56 (số cũ 9/5) Ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

5.529.581.825 đồng

Năm tỷ năm trăm hai mươi chín triệu năm trăm tám mươi mốt ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng.

(Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 22B/017/CT/TĐGSG ngày 13/02/2017 của Công ty Thẩm định giá Sài Gòn).

1.2

Nhà và đất thuộc thửa 1012, tờ bản đồ số 28, phường Tân Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

30.798.082.713 đồng

Ba mươi tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm mười ba đồng.

(Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 22C/017/CT/TĐGSG ngày 13/02/2017 của Công ty Thẩm định giá Sài Gòn).

Tổng

36.327.664.538 đồng

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn năm trăm ba mươi tám đồng.

- Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ  tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước: 1.816.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng) tương đương với  5% giá khởi điểm.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án.

2. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 22/03/2017 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An. Số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 11/04/2017 tại nơi có tài sản: Số 56 (số cũ 9/5) Ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và thửa đất 1012, tờ bản đồ số 28, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 24/03/2017 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An - Số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14/04/2017 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348  Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0462928913 / ĐT : 08 6683 6078.