(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

- Tài sản bán đấu giá:

 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, GCNQSDĐ số AB319322, số vào sổ cấp GCNQSD đất 1004 số 62/QĐ-UB do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh ) cấp ngày 12/01/2005 mang tên Ông Tô Ngọc Hà

  Địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh.

- Giá khởi điểm: 3.037.815.000đồng (Ba tỷ, không trăm ba bảy triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ đơn tham gia.

* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 04/4/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

* Địa điểm xem tài sản: số 151, đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 05/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long).

Website: http://daugia.hatinh.gov.vn