(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ thông báo mời đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất: Từ thửa 01 đến thửa 17 thuộc Khu  đất đấu giá Xác Thượng, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

 Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá Xác Thượng, xã Liên Hiệp gồm 17 thửa đất: Từ thửa 01 đến thửa 17. Diện tích các thửa đất từ 103,98 m2 đến 119,42 m2.

 Giá khởi điểm áp dụng với các thửa đất:

- Từ thửa L12 đến L17: 7.000.000 đồng/m2 (Bảy triệu đồng trên một mét vuông);

- Từ thửa L01 đên L11: 5.000.000 đồng/m2 (Năm triệu đồng trên một mét vuông).

 Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 26/5/2017 đến 16h15’ ngày 23/6/2017 (trong giờ hành chính).

 Thời gian tổ chức thăm thực địa: Từ 8h00’ đến 16h30’, ngày 20/6/2017.

 Thời gian xét hồ sơ người đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 23/6/2017.

 Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ hoặc chuyển tiền vào tài khoản số 45110000437906 của Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây (TP. Hà Nội).

 Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h00 phút, ngày 27/6/2017 (thứ Ba).

 Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà MTTQ & Các đoàn thể, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

 Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/.

 Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn.

 Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.33643248.