Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày  23  tháng  02  năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang, Trung tâm tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn ủy quyền, như sau:

1) Tài sản của Nguyễn Thanh Vân và Phạm Thị Nén, tại ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn, gồm: 194,7m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 59,13m2; Mái che DT 42m2. GKĐ: 104.315.000đồng.

2) Tài sản của Trần Văn Thương và Bùi Thị Nhị, tại xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn, gồm: 221m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 125,3m2. GKĐ:270.434.214đồng.

3) 5.017m2 đất chuyên trồng lúa nước của Trần Ngọc Ánh Đăng, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. GKĐ: 386.605.000đồng.

4) 10.953m2 đất chuyên trồng lúa nước của Dương Thị Ngọc Thay, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. GKĐ: 983.080.821đồng.

5) 111m2 đất Thổ cư của Thân Thị Nguyệt Biều, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. GKĐ: 76.636.000đồng.

6) Tài sản của Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Kim Lắm, tại ấp Hoà Tây B, xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn, gồm: 408m2 đất (250m2 đất ONT + 158m2đất CLN); CTXD gắn liền đất: Nhà chính DT sàn 66,18m2; Nhà phụ DTSD 26,84m2. GKĐ: 327.872.160đồng.

7) Tài sản của Lương Văn Tước và Trần Kim Ngọc Nghì, tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, gồm: *QSDĐ: 14.645m2 đất (13.712m2 đất trồng lúa + 600m2 đất T + 329,4m2 đất LnK + 3,6m2 đất T thuộc HLGT); *CTXD: 02 nhà ở DT 101,3m2 + 56,56m2. GKĐ: 1.263.820.500đồng.

8) Tài sản của Hồ Văn Bình và Trần Thị Mười, tại xã Định Mỹ, huyệnThoại Sơn, An Giang, gồm: *TS1: 12.234m2 đất chuyên trồng lúa nước. GKĐ: 572.551.200đồng; *TS2: 5.004m2 đất trồng lúa. GKĐ:234.187.200đồng.

9) 14.736m2 đất trồng lúa của Trần Minh Đức và Lê Thị Mỹ Phượng, tại xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn. GKĐ: 795.744.000đồng.

10) 3.881m2 đất trồng lúa của Trương Thị Lành, tại xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. GKĐ: 233.273.327đồng.

11) 8.910m2 đất Lúa của Trương Thị Lành, tại ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn. GKĐ: 359.749.000đồng.

12) Tài sản của Lê Văn Dừa và Trần Thị Đặng, tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn, gồm: 243,5m2 đất ở tại nông thôn; Nhà ở DT sàn 73,7m2; Tầng lầu DT 48m2; Nhà bếp DT 19,76m2; Nhà VS DT 3,6m2; Ban công DT 10,8m2. GKĐ: 258.399.383đồng.

13) 29.178m2 đất 2L của Nguyễn Thị Nâu và Nguyễn Minh Tâm, tại xã Định Mỹ, H.Thoại Sơn. GKĐ: 1.370.782.440đồng.

14) 23.670m2 đất (23.101m2 đất 2L + 569m2 đất T+LnK) của Võ Út Hậu và Trần Thị Thanh Hiếu, tại xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn. GKĐ:1.223.335.000đồng.

15) 8.684m2 đất trồng lúa của Lê Văn Của và Nguyễn Thị Bé Năm, tại xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn. GKĐ: 494.988.000đồng.

16) Tài sản của Lê Quang Sang và Huỳnh Thị Bé Ba, tại ấp Trung Phú, xã Vĩnh Phú, H.Thoại Sơn, gồm: 64,4m2 đất T; Nhà ở gắn liền đất DT 64,4m2. GKĐ: 339.413.760đồng.

17) Tài sản của Trương Công Định và Nguyễn Ngọc Lan, tại ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, gồm: *TS12.659m2 đất Lúa. GKĐ: 98.383.000đồng; *TS22.962m2 đất Lúa. GKĐ:188.087.000đồng;

* Tài sản mục II: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, tham khảo hồ sơ tài sản, đăng ký mua tài sản, nộp đơn đăng ký: kể từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 21 / 02 / 2017.

* Giá khởi điểm tài sản thi hành án chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định. 

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3  857 763. Website:www.daugiaangiang.gov.vn ./.