Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Quyền sử dụng đất: DT 4.573m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa 432, diện tích 517 m2 và 682 m2 đất ở nông thôn thuộc một phần thửa đất số 2033, cùng tờ bản đồ số 04 và Cây trồng trên đất của ông Trần Văn Hiền tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 234.147.670 đồng.

-    Thời gian đăng ký, xem tài sản, tham khảo hồ sơ: đến hết 16h00p, ngày 15/02/2017.

-    Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản tọa lạc.

-    Địa điểm đăng ký hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty TNHH BĐG tài sản Đại Tín.

-    Tổ chức đấu giá dự kiến: Lúc 8 h30 phút ngày 17 tháng 02 năm 2017;

-    Khách hàng có nhu cầu mua, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở.