(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

05 Bãi giữ xe – bán từng tài sản:

1/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số 1 Lý Thường Kiệt – Lê Minh Xuân) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 478.680.000 đồng (tương đương 19.945.000/tháng).

 2/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số 2 Lý Thường Kiệt – Lê Minh Xuân) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 806.328.000 đồng (tương đương 33.597.000/tháng).

3/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số 3 Lý Thường Kiệt – Phú Hoà) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 465.264.000 đồng (tương đương 19.386.000/tháng).

4/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Bãi số 4 Lý Thường Kiệt – Phú Hoà) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 469.680.000 đồng (tương đương 19.570.000/tháng).

5/. Quyền quản lý, khai thác bãi giữ xe (Cổng số 4 Lê Minh Xuân) thời hạn 02 năm (24 tháng) tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 188.544.000 đồng (tương đương 7.856.000/tháng).

xem tài sản: Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 23/3/2017 tại số 172-174M Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.(Liên hệ chị Phượng số điện thoại 01212071568 ).

Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 27/3/2017. Bán đấu giá: ngày 29/3/2017.