(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

TS: 21.600 quyền mua cổ phần phát hành thêm của  Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây lắp Điện. Cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phần với giá 100.000 đồng/ cổphần.

GKĐ:61.500 đồng/ quyền mua. Tiền đặt cọc 10% giá trị quyền mua. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín (Quyền mua này thuộc sỡ hữu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai).

Thời gian phát hành đơn, đăng ký: Từ 08 giờ 00”, ngày 12/7/2018 đến trước 15 giờ 30”, ngày 04/8/2018, thời gian nộp tiền cọc từ ngày 06/8/2018 đến trước 15 giờ 30”, ngày 08/8/2018.

Địa điểm, thời gian nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16 giờ 30” ngày 08/8/2018 tại Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00”, ngày 10/8/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá nhận: Thông báo bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá tại Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai. Địa chỉ: 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).

Điện thoại số: 0251.6250084 – 0973696982.