(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải quan tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- 14 chiếc niềng xe gắn máy (vành xe) nhãn hiệu ghi J 17X1.40 5296 DOT-T6.

Giá khởi điểm: 1.512.000 ( Một triệu năm trăm mười hai ngàn đồng)

- 18 bộ căm xe gắn máy (mô tô) nhãn hiệu ghi trên bao bì ni lông OSAKI.

Giá khởi điểm: 1.134.000 đồng (Một triệu một trăm ba mươi bốn ngàn đồng)

- 25 chiếc đĩa thắng xe gắn máy nhãn hiệu ghi trên bao bì BOUSHI-THAILAN.

Giá khởi điểm: 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

- 200 cái Piston, HONDA OS, 0.25.

Giá khởi điểm: 28.800.000 đồng (Hai mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng))

- 100 bộ Bạc xe gắn máy (mô tô) nhãn hiệu RINGSET, PISTON(O/S,0,25) 13021-KPH-900.

Giá khởi điểm: 4.329.000 đồng ( Bốn triệu ba trăm hai mươi chín ngàn đồng)

- 5 chiếc bánh đà (đế nồi) xe gắn máy (mô tô) nhãn hiệu HONDA, FACE COMP, DRIVE 23210-KWZ-900.

Giá khởi điểm: 675.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

- 30 chiếc dây curoa xe gắn máy (mô tô) chiếc nhãn hiệu trên bao bì ni long BELT DRIVE 23100-KVB-901.

Giá khởi điểm: 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tổng giá khởi điểm: 44.100.000 đồng ( Bốn mươi bốn triệu một trăm ngàn đồng)

Tất cả tài sản trên được bán chung thành 1 gói (lô)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chuyển giao bán đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức); Khách hàng mang theo bản chính để đối chiếu;

3/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá - 10% giá trị tài sản (Nộp đủ và đúng thời gian quy định).

- Thời gian phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày 29/06/2017 đến 10h00 ngày 06/07/2017;

- Thời gian xem tài sản: 05/07/2017

- Địa điểm xem tài sản: tại Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Bình Phước - Địa Chỉ: Ấp K57, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản là 08h30 phút ngày 07/07/2017;

- Địa điểm bán tài sản: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Phương thức thông báo: Niêm yết công khai tại nơi có tài sản là Cục Hải quan tỉnh Bình Phước; Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan; trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; đăng thông báo trên báo Bình Phước 2 kỳ (29/06/2017, 03/07/2017);

Công thông tin điện tử Bình Phước; Website:http://binhphuoc.gov.vn;

Website của Sở Tư Pháp http://stpbinhphuoc.gov.vn ;

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887. 622