(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Giá trị nhà xưởng sản xuất tấm lợp cách nhiệt (Thuộc Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất tấm lợp xốp cách nhiệt tại KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng).

2. Giá khởi điểm: 6.430.410.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, bốn trăm mười nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng do tài sản trên là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh để hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. 

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Từ ngày 05/02 đến hết ngày 09/02/2018.

5. Xem tài sản: Ngày 12/02 và ngày 13/02/2018.

6. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/02 đến hết ngày 23/02/2018. 

7. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02 đến hết ngày 23/02/2018.

Tiền đặt trước: 1.286.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

9. Tổ chức đấu giá: Ngày 27/02/2018.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải

Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.