(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hồng Hà ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588      ĐT: 02106 266 699

Tài khoản tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 1260202010560.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 24 - 26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Giá trị máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất bột giấy, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số A0 902397, thửa đất số 29, tờ bản đồ số 00, do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/10/2009, tại xã Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An (Chi tiết tài sản đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số 225.04/2017/CTTĐG/APEC ngày 12/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC), Công ty Group cung cấp đầy đủ danh mục tài sản đấu giá cho khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá.

3.2. Giá khởi điểm tài sản trên đất: 55.716.327.700đồng, tiền đặt trước 5.000.000.000đồng, phí hồ sơ 500.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí bảo quản, tháo dỡ, vận chuyển …, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí trên và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18, 19, 20/04/2018, tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 24, 25, 26/04/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty HD Đấu giá Quốc gia Group số1260202010560, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 27/04/2018, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 39263454.