(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, ĐC: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH, ĐC: 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM.

Tên tài sản: MBT, điện kế điện tư, cáp điện và vật tư khác không cần dùng.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 2 Đ1/2018 (32 danh mục): 4.258.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu đồng).

- HM 5 Đ1/2018 (68 danh mục): 4.505.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm lẻ năm triệu đồng).

- HM 2 Đ2/2018 (205 danh mục): 1.985.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 1 bộ sao y trong thời hạn 3 tháng các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM 2,5 đợt 01/2018: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đối với HM 2 đợt 02/2018:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá. Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 06/04/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/04/2018 đến 16 giờ 00 ngày 09/04/2018.

Số tiền đặt trước (+ phí tham gia đấu giá):

- HM 2 Đ1/2018: 851.600.000 đồng.

- HM 5 Đ1/2018: 901.000.000 đồng.

- HM 2 Đ2/2018: 397.000.000 đồng;

Thời gian xem tài sản ngày: 02/04/2018 và ngày 03/04/2018

- Ngày 02/04/2018: Lúc 08h30’đến 08h40’ khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TPHCM, ĐC: A7/II-A12/II, A18/II-A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM, xem tài sản: từ 08h45’ đến 11h30’.

- Ngày 03/04/2018: Lúc 08h30’đến 08h40’ khách hàng tập trung tại Công ty Lưới điện cao thế TPHCM, ĐC: 06 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM, xem tài sản: từ 08h45’ đến 09h45’.

- Ngày 03/04/2018: Lúc 13h30’đến 13h40’khách hàng tập trung tại Quản lý Dự án lưới điện TP.HCM, ĐC: 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM, xem tài sản: từ từ 13h45’ đến 14h30’

Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 10/4/2018 (thứ Ba).

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn (số 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM) - ĐT: 028 22 455 120.