(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: Lô xe ô tô thanh lý Lô số 06 gồm 03 xe:

- Xe ô tô Mazda 626; BKS: 19C-4158; Năm SX: 1995

- Xe ô tô Toyota; BKS: 19B-0196; Năm SX: 1992

- Xe ô tô Daewoo; BKS: 19C-1017; Năm SX: 2004

2. Giá khởi điểm: 315.300.000 đồng

3. Tiền đặt trước: 62.000.000 đồng

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/09/2017 đến 16h00 ngày 18/09/2017 tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/09/2017 đến 16h00 ngày 20/09/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/09/2017 đến 16h00 ngày 20/09/2017 chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/09/2017 đến 17h00 ngày 20/09/2017 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá theo 02 phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ

- Gửi qua đường bưu chính tới Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ..

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 21/09/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ; ĐT: 0912812436 – 0868162555

- Phòng Hành chính sự nghiệp và Công sản - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.