(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 thông báo bán đấu giá quyền cho thuê tài sản ngày 23/8/2018 như sau:

1. Đơn vị có tài sản thanh lý: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384.

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

 Tài sản bán đấu giá bao gồm:

- 01 Lô xe máy, thiết bị thanh lý năm 2018 (Có danh mục kèm theo).

Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản trên là: 1.026.877.500 đã bao gồm 10% thuế VAT (Bằng chữ: Một tỉ, không trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm đồng chẵn).

- Tiền đặt trước cho lô xe máy, thiết bị thanh lý năm 2018 là: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ mời đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, giá bán hồ sơ: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 09/8/2018 đến hết ngày 13/8/2018 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật), tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Giá bán hồ sơ: 500.000 VNĐ/ bộ hồ sơ.

 - Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/8/2018 đến hết ngày 13/8/2018 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và CN).

- Địa điểm thu hồ sơ và tiền đặt trước: Tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tiền đặt trước nộp tại địa điểm trên (nếu là tiền mặt) hoặc gửi vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số: 5041100384384 Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Trị.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 09/8/2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 23/8/2018 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật).

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá vòng 01: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 21/8/2018 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật).

5. Địa điểm, thời gian tổ chức mở thư chào giá:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2018.

- Địa điểm tổ chức phiên mở thư chào giá: Tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0979.384.888 gặp đ/c Võ Thành Lê – Phó trưởng phòng Xe máy Vật tư để biết thêm chi tiết.