(BĐT) - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HABECO ngày 05/6/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-HABECO ngày 13/6/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thanh lý bán đấu giá tài sản trên 11.000 m2 đất hoàn trả cho UBND tỉnh Hưng yên.

1. Lô nhà xưởng và sân đường giao thông nội bộ, gồm:

- Kho số 2: Diện tích 1991,3 m2;

- Kho số 3: Diện tích 1991,3 m2;

- Kho số 4: Diện tích 918 m2;

- Kho số 5: Diện tích 1716 m2;

- Sân đường nội bộ diện tích 4391,12 m2.

Địa chỉ tài sản: Kho Chi nhánh Phố Nối - Hưng Yên, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Giá khởi điểm cho cả lô tài sản nói trên (bán cả lô, không bán tài sản riêng lẻ) là: 6.802.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan).

Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm linh hai triệu đồng.

2. Tiền đặt trước: Tối thiểu bằng 2% giá khởi điểm.

3. Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

4. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Tham khảo, mua hồ sơ tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày thông báo đến hết 16h30 phút ngày    19/6/2017.

5. Địa điểm, thời gian xem tài sản: Tại Kho chi nhánh Phố Nối - Hưng Yên, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (ngày 20 và 21/6/2017 trong giờ hành chính).

6. Nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội kể từ ngày 22/6/2017 đến hết 16h30 phút ngày 23/6/2017.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Địa chị: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc, Chuyển khoản vào tài khoản của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

+ Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

+ STK: 1500.201.055412 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: “Nộp tiền đặt trước để mua tài sản trên 11.000m2 đất tại tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 725/QĐ-HABECO ngày 13/6/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội”.

7. Đấu giá bắt đầu: Lúc 14h00 phút, ngày 26/6/2017 tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

8. Thông báo công khai tại:

- Website của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: www.habeco.com.vn

- Báo Đấu thầu;

- Trụ sở Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội;

- Kho chi nhánh Phố Nối - Hưng Yên, xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (trong giờ hành chính)

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043 8453843 - Di động: 094 193 0227 (Mr. Sơn).