(BĐT) - Công ty CPDV Đấu giá Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh  TP.HCM ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Lô máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Đệm và Nội thất G.HOME. (Danh sách chi tiết đính kèm liên hệ tại Công ty).

Giá khởi điểm: 9.026.820.630 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh  TP.HCM, Tòa nhà VBB số 05, Công trường Mê Linh,phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tổ chức đấu giá: Công ty CPDV Đấu giá Bến Thành, 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00, ngày 08/5/2018 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 55, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 08/5/2018 đến 17h00, ngày 10/5/2018. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty CPDV Đấu giá Bến Thành theo quy định.

Mở cuộc đấu giá: Lúc 10h00, ngày 11/5/2018 tại Công ty CP DV Đấu giá Bến Thành.

Liên hệ: 028.66820690.