Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Đội Quản lý thị trường số 2 ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 2

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: Lô hàng thước dây, kềm cắt, ổ khóa, kềm bấm, dụng cụ phun sơn, vòi dẫn nước do nước ngoài sản xuất. Cụ thể:

Stt

Tên hàng hóa

Nhãn hiệu, loại

Nước sản xuất

Chất lượng

Đơn vị tính

Số lượng

* Lô hàng: Thước dây, kềm, ổ khóa, vòi dẫn nước, dụng cụ phun sơn (Quyết định xử phạt VPHC số 0126203/QĐ-XPVPHC ngày 24/01/2018)

1

Thước dây

STDAR, 5m

Nước ngoài

Mới

Cái

36

2

Thước dây

ALEX, 5m

Nước ngoài

Mới

Cái

12

3

Thước dây

ALEX, 7,5m

Nước ngoài

Mới

Cái

47

4

Thước dây

STEEL TAPE, 7,5m

Nước ngoài

Mới

Cái

60

5

Thước dây

CMART, 5m

Nước ngoài

Mới

Cái

228

6

Kềm bấm đinh nhôm

JINMA

Nước ngoài

Mới

Cái

40

7

Kềm cắt

DAJING

Nước ngoài

Mới

Cái

36

8

Ổ khóa

MINDY HARD WARE

Nước ngoài

Mới

Cái

22

9

Ổ khóa

MINDY ANTI-THEFT

Nước ngoài

Mới

Cái

5

10

Ổ khóa

USC G-60H

Nước ngoài

Mới

Cái

6

11

Dụng cụ phun sơn

S-710

Nước ngoài

Mới

Hộp

14

12

Vòi dẫn nước

ALSIHUI

Nước ngoài

Mới

Cái

10

3.2. Giá khởi điểm: 11.010.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, không trăm mười ngàn đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 20/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường số 2.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/3/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm trong ngày 21/3/2018, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp hoặc trường hợp người tham gia đấu giá và Trung tâm có thỏa thuận khác.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo 02 cách sau:

+) Cách 01: bằng tiền mặt .

+) Cách 02: chuyển khoản

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, từ ngày 19/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/3/2018(trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

a) Đối với cơ quan, tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

b) Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 23/3/2018 tại Trung tâm.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Đội Quản lý thị trường số 2 theo quy định tại khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Đội Quản lý thị trường số 2 và Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (058) 3829213 – 3827698./.