(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 2
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 3
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 4
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 5
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 6
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 7
Đấu giá lô hàng hóa các loại tại Đắk Lắk ảnh 8