(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 do Cục Hải quan Kiên Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá lô gỗ trắc tại Kiên Giang
Đấu giá lô gỗ trắc tại Kiên Giang ảnh 1