Đấu giá liên tiếp nhiều lô đất tại huyện Lạc Thủy

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đang phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, là đất ở tại nông thôn. Tổng diện tích đất là 6.302,2 m2, được phân chia làm 46 lô đất. Diện tích mỗi lô đất từ 111,3 - 216,6 m2/lô; đơn giá khởi điểm là 14,32 triệu đồng/m2. Tổng diện tích giá khởi điểm là 91,251 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 21/12/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nhận phiếu trả giá ngày 23/12/2022; thời điểm công bố kết quả trả giá vào ngày 24/12/2022.

Trước đó, ngày 25/11/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh cũng thông báo bán đấu giá đối với quyền sử dụng đất 9 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tổng giá khởi điểm của 9 thửa đất đấu giá là 10,651 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nhận phiếu trả giá ngày 20/12/2022; thời điểm công bố kết quả trả giá vào ngày 21/12/2022. Diện tích của 10 lô đất đấu giá dao động từ 82,4 - 223,5m2/lô; giá khởi điểm từ 7,994 - 9,198 triệu đồng/m2 đất.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư