(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Việt Toàn (Công ty Việt toàn), VAMC đã mua khoản nợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. (BIDV) theo Hợp đồng mua bán nợ số 4166/2014/MBN.VAMC1-BIDV ngày 25/9/2014.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Việt toàn. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tổ chức tín dụng cho vay: BIDV – Chi nhánh Thái Bình.

3. Giá khởi điểm: 10.198.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm chín mươi tám triệu). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 10/8/2018.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo bán đấu giá tài sản đến ngày 09/8/2018, tại Trụ sở VAMC.

6. Xem tài sản:

- Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 07/8/2018 đến ngày 09/8/2018, tại Trụ sở VAMC.

7. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 14/8/2018 – Trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (Ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Thúy Trang (Ban đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0986.678.132;

email: nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn.